Увеличаване на обема и дължината на пениса може да се регулира по цена