Малък определение петел

Келтски мотиви Келтските мотиви се отличават с използването на сложни плетени линии.

А. Абие – веднага, незабавно, изведнаж, без бавене, внезапно. ("да возвратятся абие.